Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

BUSINESS STORIES:GOODY'S(εως το 2005-πριν ενταχθεί στον όμιλο MARFIN)

Συνηθίζεται να λέγεται ότι στην Ελλάδα την ιστορία τη
γράφουν οι παρέες. Κάπως έτσι συμβαίνει και στην πε-
ρίπτωση της εταιρείας-σύμβολο για τη Θεσσαλονίκη,
της «Goody’s». Μιας αλυσίδας που συνέδεσε όσο λί-
γες την πορεία της με τη νύμφη του Θερμαϊκού και
η οποία αποτέλεσε ισχυρό σύμβολο αντίστασης στο
αθηναϊκό επιχειρηματικό κατεστημένο. Αν ποδο-
σφαιρικά λοιπόν ο ΠΑΟΚ αποτελεί το καμάρι της πό
-


λης του Βορρά, η «Goody’s» είναι το επιχειρηματι-
κό «διαμάντι» ενός λιμανιού που διψάει για πρω-
τιές. Και αν ο Γιώργος Κούδας αποτέλεσε τον «Μέ-
γα Αλέξανδρο» της Θεσσαλονίκης που τον διεκδί-
κησαν ανεπιτυχώς οι «σειρήνες» του Νότου και δη
του Ολυμπιακού του Νίκου Γουλανδρή, η ιστορία του
κ. Αχιλλέα Φώλια και της αλλαγής στη διοίκηση της
εταιρείας του σε μεγάλο βαθμό θυμίζει αυτήν του
κορυφαίου ποδοσφαιριστή. Με μία μόνο διαφορά:
το τελικό αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό.
Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από 30 ακριβώς
χρόνια (φέτος η «Goody’s» γιορτάζει), μία παρέα
τριαντάρηδων, μεταξύ γενικότερης πλάκας, «γού-
στων» και ούζων στην παραλία και πειραγμάτων για
τα πολιτικά και τα αθλητικά, άρχισε να μελετά ένα
τολμηρό σχέδιο: τη δημιουργία καταστημάτων fast
food στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς, ως πιο ταξι-
δεμένοι, είχαν δει την ιδέα στο εξωτερικό. Ενας είχε
τον χώρο, ενώ κάποιος άλλος μπορούσε να βάλει την
εμπειρία του στον χώρο του ψησίματος (σ.σ.: όχι των
γυναικών), καθώς ήταν αρτοποιός. Μικρή πόλη η
Θεσσαλονίκη, δεν άργησε να μαθευτεί λοιπόν ότι
«κάτι ψήνεται» και ο ένας «καρντάσης» έφερε τον
άλλον. Η χρυσή ομάδα της «Goody’s» είχε πλέον πά-
ρει σάρκα και οστά. «Ψυχή» και… μεγάλος τιμονιέ-
ρης ο κ. Αχιλλέας Φώλιας. Συμπαραστάτης, αλλά χω-
ρίς διάθεση για παραπάνω εμπλοκή, ο αδελφός του
κ. Χρήστος Φώλιας. Ο κ. Γιάννης Διονυσιάδης, ιδιο-
κτήτης την εποχή εκείνη του μικρού εστιατορίου
«Grill House», διαθέτει το μαγαζί του για το πρω-
τοποριακό αυτό πείραμα. Μαζί και ο φούρναρης κ.
Σταύρος Μένδος, οι αδελφοίΜαργαρίτη, ο κ. Νί-
κος Παππάς, ο κ. Τάκης Παρίσσης, ο κ. Φώτης Κορ-
κόβελος και η οικογένεια Λασκαρίδη. Νονός ήταν ο
νυν υφυπουργός Οικονομικών και γνωστός για το
χιούμορ και τις ευρηματικές ατάκες του κ. Χρήστος
Φώλιας. «Και δεν το λέμε Goody’s; Αφού όλοι θα έρχο-
νται και θα λένε πάμε στο… καλό!» Κι όντως, όπως η
ιστορία απέδειξε, όσοι ασχολήθηκαν με την εν λό-
γω εταιρεία από το 1976 κι έπειτα, μόνο στο καλό πή-
γαν. Η ομάδα, τόσο στην αρχή όσο και στην πορεία,
δεν είχε μεγάλη συνοχή. Μερικοί ήταν περισσότερο
φίλοι, άλλοι συμβίωναν αναγκαστικά, όμως η οικο-
γένεια της «Goody’s» είχε χώρο για όλους. Οπως
ανέφεραν πολλοί από τους συμμετέχοντες, στο αρ-
χικό εγχείρημα άλλοι έβαλαν χρήματα, άλλοι ιδέες,
άλλοι απλώς ταλέντο. Ολοι όμως έβαλαν ψυχή και
μεράκι, καθώς σύντομα συνειδητοποίησαν ότι είχαν
την κότα που γεννά τα χρυσά αβγά. Η επιτυχία του
πρώτου καταστήματος γρήγορα φέρνει το δεύτερο
και από εκεί και πέρα η πορεία είναι γνωστή. Η
«Goody’s» πρώτη εισάγει το franchising δημιουρ-
γώντας το 1978 το πρώτο κατάστημα με δικαιόχρηση στην Ελλάδα. Το 1981 η απόφαση είχε πλέον ωρι-
μάσει. «Θα πάμε να κατακτήσουμε την Αθήνα», λέει
ο κ. Αχιλλέας Φώλιας και ως νέος επιχειρηματικός
στρατηλάτης ηγείται των «μακεδονικών ορδών». Το
κατάστημα στη Σόλωνος γνωρίζει πιένες. Από εκεί
και πέρα, τα εγκαίνια των «Goody’s» αποτελούν θέ-
μα συζήτησης και κορυφαίο κοινωνικό γεγονός για
κάθε πόλη και περιοχή. Χαρακτηριστικό είναι το πα-
ράδειγμα των εγκαινίων του πρώτου καταστήματος
στον Πειραιά. Επί δύο μήνες όλο το λιμάνι ασχολού-
νταν με το νέο μαγαζί και στα εγκαίνια έγινε το αδια-
χώρητο. Τέτοια κοσμοσυρροή ο Πειραιάς ξαναγνώ-
ρισε στη δεκαετία του ’80 μόνο με την έλευση του Λά-
γιος Ντέταρι στο δημαρχείο της πλατείας Κοραή. Η
«Goody’s» είχε καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της
εστίασης στη χώρα, αλλάζοντας τα πρότυπα και δια-
μορφώνοντας μία νέα γενιά καταναλωτών. Παράλ-
ληλα, πέτυχε κάτι ανεπανάληπτο. Τόλμησε να πα-
ρέμβει σε ένα από τα κατεξοχήν σύμβολα της αμε-
ρικανικής κυριαρχίας. Το hamburger, αντί να εξαμε-
ρικανίσει τον Ελληνα, εξελληνίστηκε!
Τι σάρισα, τι πιρούνι
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας του ’90 έρχεται ένα κακό
μαντάτο για τον κ. Αχιλλέα Φώλια και την ομάδα του.
Η «Mc Donald’s» είχε έλθει για να «αποκαταστήσει την
αμερικανική κυριαρχία». Στον ιμπεριαλισμό της γεύ-
σης, όμως, η μακεδονική φάλαγγα της «Goody’s» εί-
χε βρει τη δική της… σάρισα. Η προσπάθεια των Αμε-
ρικανών να εισάγουν με το «έτσι θέλω» τα δικά τους
πρότυπα, προσέκρουσε σε τοίχο. Ο Ελληνας δεν εί-
χε μάθει, ούτε είχε καμία διάθεση να τρώει με τα χέ-
ρια. Απαρέγκλιτη αρχή της «Mc Donald’s» ήταν (και
είναι ακόμη και σήμερα παντού, εκτός της χώρας μας)
να μη δίνει στους πελάτες της μαχαίρι και πιρούνι.
Με νέο λοιπόν όπλο το πιρούνι και το μαχαίρι, η ελ-
ληνική αλυσίδα καταφέρνει το πρώτο πλήγμα στον
ανταγωνιστή της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η
πολυεθνική αλυσίδα ουδέποτε κατάφερε να
ξεπεράσει σε μερίδια αγοράς την
«Goody’s», παρά το γεγονός ότι στο
πρώτο κατάστημα που είχε ανοίξει
το 1992 στο Σύνταγμα είχε πετύ-
χει τον μεγαλύτερο τζίρο της σε
opening σε παγκόσμιο επί-
πεδο, από τότε που είχε
ανοίξει. Μόνο η βορειο-
ελλαδίτικη εταιρεία και
η βελγική «Quick»
έχουν επιτύχει να νι-
κήσουν σε τέτοια επί-
πεδα τη «Mc DonalDonald’s
», και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Ομως οι πρω-
τιές συνεχίζονται. Πρώτη η αλυσίδα φέρνει το club
sandwich, το οποίο μέχρι στιγμής έχει αντιγραφεί με
52 διαφορετικούς τρόπους, ενώ παραμένει σταθερά
το νούμερο ένα προϊόν σε πωλήσεις από το μενού
της εταιρείας. Η ιδέα ανήκε σε δύο franchisees της
εταιρείας, οι οποίοι και την προώθησαν σε κεντρικό
επίπεδο. Κι εδώ η «Goody’s» καταγράφει ένα πα-
γκόσμιο ρεκόρ, καθώς είναι η πρώτη αλυ-
σίδα fast food η οποία στο
νούμερο ένα των
πωλήσεώντης δεν έχει burger αλλά άλλο είδος. Πολύ σύντομα η
εταιρεία προχωρά σε μία σειρά σημαντικών επενδύ-
σεων, που σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν τη μελλοντι-
κή της πορεία. Η δημιουργία από τον κ. Φώλια και
τον κ. Παππά της «Hellenic Catering» δίνει σημαντι-
κά πλεονεκτήματα σε επίπεδο τροφοδοσίας των
εστιατορίων. Αρχικά η εταιρεία λειτούργησε ως βιο-
τεχνική μονάδα (1978) και στα τέλη του ’80 μετατρά-
πηκε σε βιομηχανική. Την ίδια περίοδο η εται-
ρεία εξαγοράζει τη «Φλόκας»,
ενώ το 1994 ο κ. Διο-
νυσιάδης ανοί-
γει τοπρώτο «Flocafe» στη λεωφόρο Κηφισίας. Ο κ. Διο-
νυσιάδης ασχολήθηκε περισσότερο με την ανάπτυ-
ξη των σημάτων, αποτελώντας έναν νέο πόλο εξου-
σίας κάτω από τον κ. Φώλια. Αυτή η «κόντρα» θα κο-
ρυφωθεί λίγα χρόνια αργότερα, όταν η τύχη της
«Goody’s» θα κριθεί σε μία επεισοδιακή και κατά
πολλούς ιστορική γενική συνέλευση. Το 1994 η εται-
ρεία έχει μεγαλώσει, όχι όμως όσο θα ήθελε ο κ. Φώ-
λιας. Για τον λόγο αυτό εισέρχεται στο μετοχικό της
κεφάλαιο η «Global Capital». Το 1995 η εταιρεία ει-
σέρχεται στο Χρηματιστήριο, καταγράφοντας ένα νέο
ρεκόρ. Ακόμα ο κ. Φώλιας έχει στο γραφείο του το
δίπλωμα για τη μετοχή που κατέγραψε τη μεγαλύ-
τερη απόδοση και αποτελεί το μεγάλο του καμάρι. Η
εταιρεία, με νέα κεφάλαια, επιχειρεί την έξοδό της
στο εξωτερικό. Κάπου εκεί όμως ξεκινά η αντί-
στροφη μέτρηση. Η επένδυση στην Πορτο-
γαλία στηρίχθηκε σε ακατάλληλο συνερ-
γάτη, ενώ και η Βουλγαρία δεν απέδω-
σε τα αναμενόμενα. Η μακεδονική
φάλαγγα του κ. Φώλια, την ίδια
στιγμή, είχε κορεστεί από τις απα-
νωτές νίκες και επιζητούσε την
ήρεμη επιστροφή στη γλυκιά
πατρίδα. Κάπου εκεί ξεκινά
μία σειρά διαφωνιών. Κοι-
νή εξάλλου ήταν η αίσθη-
ση ότι η ομάδα του Βορρά
είχε πλέον πιάσει ταβάνι«Μας την πήραν»
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ του 2001 ήταν «καυτό». Οι φήμες για
το ενδιαφέρον του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλουνα
αναλάβει τις τύχες έδιναν και έπαιρναν. Η εταιρεία
επί έναν χρόνο σχεδόν υπολειτουργούσε, ενώ η κρι-
τική κατά των επιλογών της διοίκησης είχε αρχίσει
να είναι έντονη. Εκφραστής αυτής της «φράξιας»
ήταν ο κ. Διονυσιάδης, ο οποίος, όπως πολλοί λένε,
ανέκαθεν ήθελε να έχει λόγο για τα πάντα. Ο κ. Φώ-
λιας παρουσιαζόταν ως ψύχραιμος και σίγουρος για
το μέλλον. Ολοι όμως γνώριζαν ότι έρχονταν αλλα-
γές. Οι πιο ψύχραιμοι έκαναν λόγο για αναγκαστική
πώληση, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Υπήρξαν
όμως και πιο «πατριωτικές» φωνές. «Μόνο μετά θά-
νατον υπάρχει πιθανότητα να πουλήσουμε τις μετοχές
μας», φώναζε ο εκ των βασικών μετόχων κ. Τάκης
Παρίσσης. «Μας την παίρνουν», προειδοποιούσαν
στο πρωτοσέλιδό της τόσο η εφημερίδα «Μακεδο-
νία» όσο και ο «Αγγελιαφόρος». Σαν να μην έφθα-
ναν αυτά, υπήρξαν μέχρι και σκέψεις για παμμακε-
δονικό συλλαλητήριο! Τελικά, και ο κ. Παρίσσης πού-
λησε και συνέχισε (δόξα τω Θεώ) να ζει και η εται-
ρεία ορθοπόδησε και οι Μακεδόνες στηρίζουν τό-
σο την εταιρεία τους όσο και τη ΔΕΛΤΑ του κ. Δα-
σκαλόπουλου. «Carthago delenda est», λοιπόν, αν
κι όπως αποδείχθηκε η εταιρεία και πολύ περισσό-
τερο οι εργαζόμενοί της κερδισμένοι βγήκαν, πολύ
περισσότερο σε μία φάση που το καράβι είχε αρχί-
σει να μπάζει νερά. Ο πάντα γελαστός και επικοινω-
νιακός όμως κ. Φώλιας, όσα χρήματα και αν κέρδι-
σε, σαν γνήσιος στρατηλάτης, δεν μπορούσε παρά
να μελαγχολήσει βλέποντας την αυτοκρατορία του να
αλλάζει χέρια.
Νέα δεδομένα
Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2001-2005 υπήρξε μία περίοδος ανα-
σύνταξης, αλλά και πρωτόγνωρης ανάπτυξης για την
εταιρεία, που κλήθηκε να κινηθεί σε ένα σαφώς πιο
δύσκολο περιβάλλον. Μετά τον «δίχως αύριο» αγώ-
να κατά της «Mc Donald’s», ο όμιλος είχε να αντι-
μετωπίσει μία νέα επέλαση «βαρβάρων». Η
«Starbucks» ήταν πλέον ante portas. Η υπό τον κ.
Σωτήρη Σεϊμανίδηνέα διοίκηση του ομίλου όχι μό-
νο οχυρώθηκε, αλλά τελικά κατήγαγε μία επίσης πε-
ριφανή νίκη. Οι πωλήσεις της «Flocafe» στην Αττι-
κή, όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε η αμερικανική
εταιρεία, ήταν τρεις φορές μεγαλύτερες, με το ίδιο μά-
λιστα μέγεθος σε αριθμό καταστημάτων. Παράλλη-
λα, το δίκτυο της «Goody’s» γνώρισε σημαντική ανά-
πτυξη, φθάνοντας από τα 196 καταστήματα τον Δε-
κέμβριο του 2001, τα 260 το 2005.
Τα «Flocafe» διπλασιάστηκαν μέσα στο ίδιο διά-
στημα, φθάνοντας σήμερα τα 71. Ηδη η εταιρεία λει-
τουργεί το κατάστημα της νέας γενιάς της, το οποίο
βρίσκεται στον χώρο των «Ster Cinemas» στη Συγ-
γρού, επένδυσε συνολικά 40 εκατ. ευρώ σε νέα μο-
νάδα για σαλάτες και στο δίκτυο διανομών της, ενώ
άλλαξε και την προϊοντική γκάμα της, σε μία πρω-
τοφανή για τα δεδομένα της κίνηση. Παράλληλα, ξε-
κίνησε η ανάπτυξη σημείων πώλησης στην ακτο-
πλοΐα και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ το στοί-
χημα της «BrandCo» ανοίγει νέους ορίζοντες. Η δι-
οίκηση της «Goody’s» σκέφτεται με μεγαλύτερη
πλέον αισιοδοξία το διεθνές της μέλλον, όπου θα
υπάρξουν σχετικά σύντομα εξελίξεις. Παράλληλα,
διερευνώνται οι συνεργίες με την «Chipita» στις 16
χώρες που δραστηριοποιείται, ενώ αναμένεται ιδι-
αίτερη ανάπτυξη από τα «Flocafe» λόγω των μεγά-
λων περιθωρίων κέρδους που υπάρχουν στον κα-
φέ. Ομως η διοίκηση του ομίλου, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, δεν είναι αρνητική και σε νέες ιδέες, πά-
ντοτε γύρω από τον χώρο της εστίασης, ακόμα κι αν
δεν αφορούν σε μεγάλης κλίμακας δίκτυα. «Η
“BrandCo” θα απελευθερώσει επιχειρηματικές δυνά-
μεις που θα μας δώσουν νέα ώθηση», αναφέρει ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σεϊμανίδης.
-------------------------------------------------------------
■ Τι απέγινε όμως η θρυλική ομάδα
του κ. Αχιλλέα Φώλια; Είναι αλήθεια
ότι η επιτυχία της «Goody’s» δεν άφη-
σε κανένα από τα ιστορικά της στελέ-
χη ανικανοποίητο. Ο ηγέτης της προ-
σπάθειας ζει στην αγαπημένη του
Θεσσαλονίκη. Αποστασιοποιημένος
και σαφώς πιο φιλοσοφημένος μετά
μία μακρά πορεία ζωής, δημιουργεί με
μικρά αλλά σταθερά βήματα την αλυ-
σίδα convenience stores (μίνι μάρκετ)
με την επωνυμία «Mini Mart». Οπως
συχνά λέει, χαριτολογώντας με την εν
λόγω ενέργεια, προσπαθεί να «εξα-
σφαλίσει την οικογένειά του».
■ Ο αδελφός του, κ. Χρήστος
Φώλιας, ύστερα από μία επιτυχη-
μένη επαγγελματικά και συνδικα-
λιστικά πορεία (διετέλεσε πρόε-
δρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου και ευρωβου-
λευτής), σήμερα είναι υφυπουρ-
γός Οικονομικών.
■ Ο κ. Γιάννης Διονυσιάδης, κατά τη
διάρκεια των εξελίξεων με την πώλη-
ση της «Goody’s», ανακοίνωσε μεγα-
λόπνοα σχέδια για το σχήμα που τότε
είχε δημιουργήσει, την εταιρεία ανά-
πτυξης σημάτων εστίασης UNET. Πα-
ρά τις αρχικές του επιδιώξεις για εισα-
γωγή της στο Χρηματιστήριο, τα
πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά. Επί-
σης μία επένδυσή του στον ιστορικόΜύλο» της Θεσσαλονίκης φαίνεται
να μην απέδωσε. Σήμερα ο επιχειρη-
ματίας διατηρεί επτά καταστήματα
«Goody’s» και «Flocafe», ενώ πληρο-
φορίες λένε ότι δεν έχει φτιάξει ακόμα
τις σχέσεις του με τον Αχιλλέα Φώλια.
■ Ο κ. Νίκος Παππάς συμμετέχει
στα διοικητικά συμβούλια της
εταιρείας καθώς και σε άλλες επι-
χειρήσεις, ο κ. Σταύρος Μένδος
έχει την αρτοβιομηχανία «Select»
στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι αδελ-
φοί Μαργαρίτη τελικά δεν χάρα-
ξαν τη γραμμή Μαζινό όπως απει-
λούσαν τον κ. Δημήτρη Δασκαλό-
πουλο, καθώς ο κ. Βαγγέλης Μαρ-
γαρίτης συμμετέχει στο Δ.Σ. της
«Hellenic Catering», ενώ διατη-ρούν και franchisee καταστήματα,
όπως και τα περισσότερα μέλη της
πρώτης ομάδας.                                        
■ Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν
και τα πρώτα στελέχη της «Goody’s»,
τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρό-
πο, παραμένουν, αλλά από άλλο πλέ-
ον μετερίζι, στην εταιρεία. Οντας πλέ-
ον οι ίδιοι επιχειρηματίες, αφού διατη-
ρούν καταστήματα franchising, η
πρώτη γενιά στελεχών απέδειξε ότι η
«Goody’s» είχε για όλους ψωμί και,
γιατί όχι, ακόμη και παντεσπάνι.
■ Ο πρώτος λοιπόν γενικός διευ-
θυντής της εταιρείας, ο κ. Κούλης
Αποστολίδης, διατηρεί το κατά-
στημα της Βασιλίσσης Ολγας στη
Θεσσαλονίκη, ο υπεύθυνος δικτύ-
ου κ. Γιάννης Ιωαννίδης αποτελεί
τον μεγαλύτερο franchisee της
εταιρείας, ο υπεύθυνος λειτουρ-
γίας της εταιρείας κ. Νίκος Σαγρής
λειτουργεί τα καταστήματα στα
ΣΕΑ Μεγάρων, ενώ ο δημιουργός
του πρώτου καταστήματος
«ΝΕΟΝ», ο κ. Γρηγόρης Μπαρτά-
κος, είναι συνέταιρος στην εται-
ρεία διαχείρισης του σήματος στα
πλοία. Αντίστοιχη τύχη είχε και ο
πρώτος διευθυντής μάρκετινγκ
της εταιρείας κ. Σωτήρης Χρυσαν-
θόπουλος, ο οποίος επίσης είναι
δικαιοπάροχος.

πηγη:πρωτο θεμα-* οι πληροφορίες αφορούν μεχρι το 2005 τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου