Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

BUSINESS STORIES: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ Α.Ε-ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ(ΟΙΚ.ΜΠΟΜΠΟΛΑ)


Η Αττική Οδός Α.Ε. δραστηριοποιείται στο κλάδο των παραχωρήσεων. Συστήθηκε προκειμένου να ασχοληθεί τα έτη 1996-2004 με τη μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, δυνάμει της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης που συνήθη και υπεγράφη νόμιμα με το Ελληνικό Δημόσιο στις 23 Μαΐου 1996 και κυρώθηκε με το Ν.2445/96, και από το έτος 2004 ασχολείται με την οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της Λεωφόρου και περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα ή πράξη και ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρησιακής δραστηριότητας που προβλέπεται ή προκύπτει από τη Σύμβαση Παραχώρησης.
ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αττική Οδό ΑΕ περιγράφεται από το μετοχολόγιο ως εξής:
Στο παραπάνω πίνακα εμφανίζεται η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο ενός μετοχικού κεφαλαίου 173,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ανήκει στον εισηγμένο στο χρηματιστήριο , όμιλο επιχειρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ .Ως συμμετοχικός όμιλος ασχολείται με πλήθος δραστηριοτήτων που περιγράφονται από το ακόλουθο διάγραμμα των θυγατρικών της:


Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ όπως αποτυπώνεται στα μετοχολόγια της ,είναι όμιλος συμμετοχών που ανήκει στην οικογένεια Μπόμπολα. Η οικογένεια Μπόμπολα διαθέτει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων την διεύθυνση των οποίων έχει διανείμει μεταξύ των μελών της ως εξής:

Γιώργος Μπόμπολας (πατέρας) την Πήγασος εκδοτική , ο Λεωνίδας Μπόμπολας (γιος) την Ελλακτωρ , και οι Μαρία (κόρη) και Φώτης (γιος) Μπόμπολα τον όμιλο ΜΜΕ .(ενδεικτικές πηγές: http://www.etae.com/article.asp?catid=22099
http://ethnosnews.com/t/%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CE%B4%CF%8C
http://www.inews.gr/128/oi-metochoi-tou-ethnous-den-einai-metochoi-ston-omilo-ellaktor.htm)Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΤο έργο της Αττική οδού ήταν η κατασκευή και λειτουργία της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. H Αττική οδός αποτελείται από την ελεύθερη λεωφόρο Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων μήκους 52 χλμ. και τη δυτική περιφερειακή λεωφόρο Υμηττού μήκους 12,9 χλμ. Το συνολικό έργο προέβλεπε κατά την παραχώρηση, άξονα μήκους 65,2 χλμ., περιλαμβάνει βασικούς κύριους άξονες μήκους 31,33 χλμ., βοηθητικούς και παράπλευρους δρόμους μήκους 150 χλμ., 32 ανισόπεδους κόμβους, που αποτελούν τις εισόδους και τις εξόδους, 142 οδικές γέφυρες, 37 γέφυρες σιδηροδρομικών γραμμών, 15 πεζογέφυρες, 63 σήραγγες με συνολικό μήκος 15,64 χλμ., διευθετήσεις ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα μήκους 66,7 χλμ., καθώς και δύο σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών.( http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=155436)Για την παραχώρηση του έργου έγινε διαγωνισμός στον οποίο κατέθεσαν προσφορές και διεκδίκησαν το έργο 3 εταιρίες: η Κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο Όμιλος ΠΕΛΛΑ και ο Όμιλος CONCIF.( http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/NOM_NOM_EE_2445_UA09.DOC) Στο παραπάνω έγγραφο δεν είναι ευδιάκριτα τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου , αφού σε επιμέρους ζητήματα η κάθε εταιρία εμφανίζεται με καλύτερη ή χειρότερη προσφορά. Πάντως εκείνο που είναι προφανές είναι ότι οι όροι και τα κόστη δεν έχουν καμία σχέση με το τελικό κόστος αποπεράτωσης. Εκ του αποτελέσματος πλέον καμία προσφορά δεν το προσέγγιζε «ρεαλιστικά»!

Μια ενδεικτική εικόνα της αρχικής προσφοράς της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ είναι η ακόλουθη:

α. Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια σε παρούσα αξία 30.6.1994:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 112 εκατ. ECU

β. Επιζητούμενη Μέση Απόδοση Μετοχικού Κεφαλαίου:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 11,83 % (και μετά το έκαναν 11,6 %)

γ. Χρόνος –διάρκεια έργου

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 23 έτη (5 κατασκευής και 18 εκμετάλλευσης)

δ. Ανώτατο όριο Διοδίων Τελών:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 1,56 ECU

(*Το προσφερόμενο Ανώτατο Συμβατικό Όριο Διοδίων

Τελών, με οροφή 3,4 ECU - χωρίς Φ.Π.Α., σε παρούσα αξία 30.6.1994)

ε. Προσφερόμενη Έκπτωση στα Παράλληλα Έργα:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 25 % (εδώ σημειώθηκε μεγάλη διαφορά! οι άλλοι είχαν 3ή 5%)

(*προϋπολογισμού 40δις δρχ σε τιμές 1994)

στ. Αιτούμενη εγγύηση δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο:

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 309 εκατ. ECU για 15 χρόνια

Ανώτατη επιδοτούμενη δημόσια δαπάνη ήταν τα 250 εκατ ECU Το δε Συνολικό κόστος που αναγραφόταν ήταν το - ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 814 εκατ. ECU (235 δισ. δραχμές) σε τιμές 1994.Τελικά η Δαπάνη σύμφωνα και με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Αττική Οδό ΑΕ ήταν 1.600 εκατ ευρώ συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων έργων και της έκπτωσης 25% αλλά και ένα επιπλέον ποσό των 800 εκατ για νέα παράλληλα έργα των οποίων η ανάγκη εκτέλεσης κρίθηκε απαραίτητη (εκβιαστικά!). Άρα συνολικού κόστους 2.400 εκατ ευρώ σε τιμές 2004.

Πηγή: http://media.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/TEYXOS_2__SEPTEMBRIOS_2004_id160891.pdf)

Στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αναφέρονται σε ECU το 1994 και σε ευρώ το 2004 , επίσης να προσαρμοστούν στην ίδια περίοδο ( διαφορά 10ετίας)

Στους όρους της τελικής σύμβασης προβλέπεται η επιστροφή της Αττική οδού στο δημόσιο ή μετά από 18 χρόνια εκμετάλλευσης (2024) ή όταν θα έχουμε απόδοση κερδών 13% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι όροι της σύμβασης περιέχουν δύο αξιοσημείωτα ζητήματα:

1.στηρίζονται στο μέγεθος των καθαρών κερδών (και όχι στον ακαθάριστων κερδών που είναι άμεσα μετρήσιμο και έτσι είναι το σύνηθες)

2. Ως μετοχικό κεφάλαιο υπολογίζεται το συνολικό ποσό πλην της δημόσια επιδότησης. Δηλαδή ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ είναι 175 εκατ ευρώ (ιδία κεφάλαια), συνυπολογίζουν και τον δανεισμό (με εγγύηση του Δημοσίου ) , δηλ.880 εκατ ευρώ ,το οποίο αποσβήνει στους ισολογισμούς. Το δε όριο των 330 εκατ ECU εγγύηση δημοσίου για 15 χρόνια ξεπεράστηκε κατά πάρα πολύ!

Η ίδια η εταιρία θεωρεί ότι ο διαχωρισμός υφίσταται μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων και συνεπώς ο δανεισμός είναι ιδιωτικό κεφάλαιο!Η κερδοφορία της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ Α.ΕΟι οικονομικές καταστάσεις ξεκινούν από το 2006 και μετά και βρίσκονται αναρτημένες στο

http://www.etae.com/article.asp?catid=22169&subid=2&pubid=1182977

Συνοπτικά έχουμε:


Βέβαια τα παραπάνω στοιχεία μας κάνουν να απορούμε για την κοινή λογική και την συμβατική αριθμητική που γνωρίζουμε. Είναι προφανές ότι η λογιστική σε επίπεδο ΑΕ και μεγάλων επιχειρήσεων είναι κάτι πιο πολύπλοκο και δυσνόητο.

Για παράδειγμα:

Α. ο γνωστός φόρος των ΑΕ είναι 25% . Άρα το 2008 έχουμε 85.065 χ 25% =21.266.

Β. Έχουμε 880.000 χ 13%= 114.000 Ποσό που τα 2 πρώτα έτη έχει καλυφθεί!

Γ. Πως γίνεται π.χ το 2006 να έχουμε έσοδα 222 εκατ ευρώ και τα συνολικά έξοδα της λειτουργίας της Αττική Οδού με τις αποσβέσεις να είναι 178 εκατ ευρώ , όμως ο συνολικός δανεισμός να μένει στη ουσία αμετάβλητος;

Την λογιστική αυτή ο μέσος φορολογούμενος αδυνατεί να καταλάβει και θα εξακολουθήσει να αδυνατεί.Η "πραγματικότητα" της πλευράς της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕΚατ’ αρχή η εταιρία έχει κοινοποιήσει ότι με βάση την σύμβαση θα μπορούσε ελεύθερα να διαμορφώσει το κόμιστρο των διοδίων στη μέγιστη τιμή των 3,59 ευρώ αντί 2,8 που το έχει , συνεπώς «Οι μειωμένες τιμές διοδίων είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των προβλεπόμενων εσόδων και κατά συνέπεια της προβλεπόμενης κερδοφορίας της εταιρείας»

Επίσης για τον υπολογισμό της κερδοφορίας δεν είναι ορθός τρόπος να κοιτάμε τα απόλυτα μεγέθη και τα υπέρογκα ποσά του ισολογισμού. Αλλά θα πρέπει να την υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας κάποια χρηματοοικονομικά μοντέλα «κατάλληλα». Όταν λοιπόν το ίδιο το δημόσιο κλήθηκε να απαντήσει στο θέμα που είχε τεθεί αν θα έπρεπε η Αττική Οδό να επιστρέψει στο δημόσιο ,ανέθεσε στην Εθνική Τράπεζα να καταρτίσει μια μελέτη σχετική. Η εθνική τράπεζα ως εκφραστής του Δημόσιου συμφέροντος, μελέτησε την κερδοφορία της Αττική Οδό με βάση αυτά τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και κατέληξε στο ότι « … Σύμφωνα με την έκθεση, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι μηδενική μέχρι και το 2013, ξεκινάει (2,57%) το 2014 και «κορυφώνεται» (12,8%) το 2024.».Δηλαδή στο ότι μέχρι το 2024 δεν θα έχει καν φτάσει στο 13% η απόδοση ιδίων Κεφαλαίων!

http://www.capital.gr/News.asp?id=1137944Τα πράγματα γίνονται πιο απλά μέσω ενός αντίστοιχου υποθετικού παραδείγματος:Το δημόσιο εκτελεί διαγωνισμό παραχώρησης μια μονοπωλιακής επιχείρησης με εγγυημένα έσοδα 25.000 ευρώ ετησίως. Το κόστος κατασκευής της επιχείρησης εκτιμάται στα 60.000 ευρώ. Παρέχει άμεσα επιδότηση το35% δηλ.ποσό των 21.000 ευρώ και εγγυάται στις τράπεζες προκειμένου να σου δοθεί δάνειο ύψους 33.000 ευρώ (το οποίο δεν θα έδιναν διαφορετικά) Ζητάει λοιπόν κάποιον που θα διαθέσει 6.000 ευρώ και θα αναλάβει την αποπεράτωση και λειτουργία της εγγυημένης κερδοφορίας επιχείρησης. Την εκμετάλλευση την παρέχει είτε για 23 χρόνια , είτε όταν ο επιχειρηματίας θα λάβει πίσω το «κεφάλαιο του» ύψους 39.000 ευρώ και απόδοση 13% επί αυτού .

Είναι προφανές ότι ο οποιοσδήποτε διέθετε τα 6.000 ευρώ θα ενδιαφερόταν για την επιχείρηση. Βάζεις 6.000 παίρνεις 39.000 και 13% απόδοση. Άλλωστε με 25.000 έσοδα σε 3-4 χρόνια λειτουργίας αυτό φαίνεται εφικτό. Μετά την αποπεράτωση της επιχείρησης τα μόνα έξοδα είναι της λειτουργίας της επιχείρησης και της συντήρησης της (η οποία είναι ολοκαίνουργια). Η δε επιχείρηση θα είναι παροχής υπηρεσιών και θα πουλάει την δυνατότητα που παρέχεις να μπαίνουν σε αυτήν.Ποια είναι η ρεαλιστική σύνηθες τακτική

Συστήνεις μια ΑΕ. Δανείζεσαι το ποσό των 6.000 ευρώ (ποσό που σου επιτρέπουν οι τράπεζες). Διεκδικείς την επιχείρηση στο δημόσιο διαγωνισμό. Παραδόξως σε αυτόν εμφανίζονται μόνο 2 ακόμα διεκδικητές! Όταν τον αναλαμβάνεις συστήνεις νέα ΑΕ , την ΑΕνο1 της οποία μέτοχος είναι η δική σου ΑΕ για την αποπεράτωση του έργου και την λειτουργία. Στα πρώτα χρόνια κατασκευής της επιχείρησης καλείς το δημόσιο και του ζητάς να αναθεωρήσει το ποσό του συνολικού κόστους γιατί προκύπτουν απαραίτητες για την αποπεράτωση και μη αναβολή του έργου νέες ανάγκες. Καταφέρνεις την εκτίμηση σε νέα ποσά των 120.000 για το έργο και 80.000 για τις νέες ανάγκες. Συνεπώς με βάση αυτά παίρνεις 42.000 ευρώ επιδότηση δημοσίου (35%) και το κράτος εγγυάται συνολικό δανεισμό ύψους 72.000 ευρώ. Το ποσό των δικό σου κεφαλαίων παραμένουν στις 6.000 ευρώ. Τα νέα στοιχεία σου επιτρέπουν την εκμετάλλευση της επιχείρησης μέχρι να πάρεις πίσω 78.000 και 13% ως καθαρά κέρδη (αφού έχεις αποπληρώσει τον τραπεζικό δανεισμό!)

Έτσι μπορείς να παρατείνεις την εκμετάλλευση του έργου κατά 2-3 χρόνια παραπάνω , χωρίς όμως να εξαντλείς την 18ετία!

Όταν τελειώνει η κατασκευή του έργου συστήνεις νέα ΑΕ της οποίας η μέτοχος είναι η ΑΕ νο2 ,με αντικείμενο την λειτουργία της επιχείρησης. Τα καθαρά κέρδη της ΑΕ νο 3 αποτελούν τα έσοδα της ΑΕ νο 2.

Επιμερίζεις τόσο το έργο της λειτουργίας , όσο και της συντήρησης και των νέων αναγκαίων έργον σε ξεχωριστά αντικείμενα. Συστήνεις μια ΑΕ για κάθε αντικείμενο δικών σου συμφερόντων. Αναθέτεις σε αυτές το κάθε ένα μέσω των ΑΕ νο2 και νο3.Συνεχίζοντας αυτό το σύμπλεγμα των ΑΕ καταφέρνεις:

1. Να δικαιολογήσεις το ποσό της υπέρβασης διογκώνοντας τα διάφορα κόστη

2. Να εμφανίζεσαι με πολλές δαπάνες και μειωμένα κέρδη , ώστε να μην είναι ποτέ εφικτό το λογιστικό αποτέλεσμα των 78.000 και 13% κέρδος.

3. Το πραγματικό κέρδος – αφού εγγυμένη απόδοση των 25.000 ετησίως τελικά αποδεικνύεται 32.000! ετησίως- να πηγαίνει σε άλλες ΑΕ δικών σου συμφερόντων.Κάπως έτσι σε γενικές γραμμές περιγράφονται τα όσα συμβαίνουν στην «ορθή» υψηλή επιχειρηματικότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης.Το σύμπλεγμα των ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ-Θυγατρικών ΑΕΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε είναι κατανοητό – με βάση τα χρηματοοικονομικά μοντέλα εκτίμησης της κερδοφορίας ιδίων κεφαλαίων- ότι δεν θα επιστρέψει στο δημόσιο το έργο με βάση τον όρο της ανώτατης επιτρεπόμενης κερδοφορίας. Συνεπώς θα εξαντληθεί το χρονικό διάστημα των 23 χρόνων(2024). Βέβαια το έργο της Αττική οδού «γεννάει» νέες επιτακτικές ανάγκες επέκτασης του! Η επιδίωξη της ανανέωσης της σύμβασης για επέκταση της έχουν ήδη αρχίσει! Η επιστροφή του έργου στο δημόσιο το 2024 κρίνεται πλέον απίθανη!Ας δούμε ποιες εταιρίες εμπλέκονται στην λειτουργία της Αττική οδό1.ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.


H Εταιρία είναι εταιρία συμμετοχών και συμμετέχει με ποσοστό 80% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ.

http://www.etae.com/article.asp?catid=22169&subid=2&pubid=1184973

2. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε

Μετοχικό κεφάλαιο : 80% ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ , 20% γαλλικό όμιλο Transroute

http://www.etae.com/article.asp?catid=22169&subid=2&pubid=1184974

3. «Αττικοί Σταθμοί»

η οποία διαχειρίζεται τους δύο σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων επί της Αττικής Οδού (σε Παλλήνη και Ασπρόπυργο) και ελέγχεται κατά 65% από την «Ελληνική Τεχνοδομική» η οποία πλέον εξαγοράστηκε από την ΑΚΤΩΡ και αποτελεί την ΑΚΤΩΡ.

4. «Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.»

οι εργολήπτες διαθέτουν δίκτυο οπτικών ινών κατά μήκος της Αττικής Οδού,

(πηγή: http://www.bloka.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=48&start=20)Να σημειώσουμε ότι πλέον όπου είχαμε ποσοστό συμμετοχής της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ , έχουμε την Αγροτική Τράπεζα αφού την εξαγόρασε . Η ΑΤΕ αποτελεί άλλη μια περίπτωση «Δημόσιας» Τράπεζας που ως τέτοια αποτελεί έναν επιπλέον βραχίονα του Δημοσίου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του (βλ. και ΕΤΕ ως ελεγκτή της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ)Πέρα όμως από τις νέες ΑΕ που έχουν προκύψει , οι συναλλαγές και με τις ήδη υπάρχοντες ΑΕ των ομίλων της κοινοπραξίας καλά κρατούν. Τόσο η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ Α.Ε , όσο και οι υπόλοιπες ΑΤΤΙΚΟειδής Α.Ε με απευθείας αναθέσεις έργων «συνεργάζονται» με τις άλλες ΑΕ κοινής ιδιοκτησίας. Αναφέρουμε μόνο κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις από το πλήθος που συμβαίνουν και βέβαια είναι αδύνατο να αναφερθούν εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις πηγές (οικ. Καταστάσεις της Ελλακτωρ) να βρουν περισσότερες.  •  Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.-JP ΑΒΑΞ Α.Τ.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Συντήρηση

Η&ΗΜ Αττικής Οδού, Σύμβαση η οποία υπεγράφη στις 07 Μαρτίου 2002,

συνεχίστηκε κατά τα έτη 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007 και αφορά στη

Συντήρηση των Η&ΗΜ εγκαταστάσεων Αττικής Οδού, ποσού ευρώ δύο

εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα και

είκοσι οκτώ λεπτά (2.555.580,28€).

  •  Ελληνική Τεχνοδομική-ΤΕΒ Α.Ε. Τεχνική Επενδυτική Βιομηχανική

Ανώνυμη Εταιρεία, σύμβαση η οποία υπεγράφη την 01 Οκτωβρίου 2001

αναμορφώθηκε στις 07 Νοεμβρίου 2003 και συνεχίστηκε κατά τα έτη 2004,

2005, 2006 και 2007 και αφορά στη παροχή υπηρεσιών διοικητικής και

Τεχνικής υποστήριξης, ποσού ευρώ τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες

(337.000,00€).

  • J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., Σύμβαση η οποία υπεγράφη την 01 Οκτωβρίου 2001,

αναμορφώθηκε στις 07 Νοεμβρίου 2003 και συνεχίστηκε κατά τα έτη 2004,

2005, 2006 και 2007 και αφορά στη παροχή υπηρεσιών διοικητικής και

Τεχνικής υποστήριξης, ποσού ευρώ διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες

(265.000,00€).

  •  Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-για την

συντήρηση πρασίνου, σύμβαση η οποία υπεγράφη την 02.1.2004 και

συνεχίστηκε κατά το έτη 2003, 2004, 2005,2006 και 2007 μέχρι και τις 15

Οκτωβρίου 2007 (ημερομηνία λήξης της Σύμβασης) και αφορά στη

συντήρηση των φυτεύσεων και του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου,

ποσού ευρώ δύο εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσια εξήντα

έξι και ογδόντα δύο λεπτά (2.101.566,82€).

  • Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- JP ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΑΤΤΙ-ΚΑΤ

Α.Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ η οποία υπεγράφη στις 21

Σεπτεμβρίου 2007 και τρίτο συμβαλλόμενο την ΑΤΤΙΚΗ Ο Ο Α.Ε.,

αφορά στις εργασίες συντήρησης του συμβατικού πρασίνου στο ΚΕΠ

και εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κατ’ επέκταση του ΚΕΠ

τμήματα, ποσού ευρώ πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσια οκτώ και

τριάντα τρία λεπτά (530.208,33€).(πηγές:

http://www.etae.com/article.asp?catid=22169&subid=2&pubid=1184973

http://www.etae.com/article.asp?catid=22169&subid=2&pubid=1182977

http://www.etae.com/article.asp?catid=22169)

Οι συνεργασίες είναι πάρα πολλές και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η αναφορά περισσότερων. Σε αυτές είναι προφανές ότι ο όμιλος εμπιστεύεται μόνο τις θυγατέρες του και βέβαια η συνοχή του Ομίλου για την οποία θα πρέπει να είμαστε όλοι περήφανη μια και μιλάμε για ένα αμιγώς Ελληνικό Όμιλο!Για να καταλήξουμε και με πιο κατανοητά λόγια μέσα από ένα σύμπλεγμα εταιριών και διασυνδέσεων γίνεται εφικτό το « η τριχιά ,να γίνεται τρίχα» και βέβαια να παίρνει σάρκα και οστά το «Γιάννης πίνει- Γιάννης κερνάει». Όπου «Γιάννης» βλέπε Μπόμπολας και όπου «κρασί» βλέπε το δημόσιο χρήμα.Το ερώτημα αν ο κακοδιαχειριστείς , σπάταλος και διεφθαρμένος Δημόσιος Τομέας είναι προτιμότερος από τον Ιδιώτη είναι προφανέστατα πλαστό! Και δεν μπαίνουμε στην λογική να το συζητήσουμε.
Για το μέλλον της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΕ και την ανανέωση των συμβάσεων έχει ήδη δρομολογηθεί στην λογική των εκτεταμένων «αναγκαίων» ιδιωτικοποιήσεων .Για παράδειγμα ενδεικτικό είναι το άρθρο http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=389563.


Η οικογένεια Μπόμπολα:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου