Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

BUSINESS STORIES: SPRIDER STORES-ΟΙΚ. ΑΡΓΥΡΟΥ-ΟΙΚ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ


Η ιστορία των Sprider Stores είναι άμεσα συνδεδεμένη με δύο γνωστά επιχειρηματικά ονόματα. Εκείνο της οικογένειας Αργυρού και της οικογένειας Χατζηιωάννου. Η εξέλιξη της μπορεί να περιγραφεί μόνο μέσα από την επιχειρηματική διαδρομή και τις επιλογές των δύο αυτών οικογενειών.


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Το 1971 , τα δύο αδέλφια Αθανάσιος (Νάσος) Αργυρός και Σπύρος Αργυρός συστήνουν την Σ. & Ν. Αργυρός Ο.Ε με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και διανομή μαγιό και ειδών θαλάσσης. Μετά από 7 χρόνια , το 1978, ο Αθανάσιος Αργυρός αποχωρεί και συστήνει την δική του εταιρία ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (σημερινή SPRIDER STORES Α.Ε.) με έδρα τον Άγιο Δημήτριο και κύριο αντικείμενο την εμπορία μαγιό και αθλητικών ειδών. Το 1982 η εταιρία μεταφέρεται στο Ελληνικό , εξοπλίζεται με σύγχρονες μηχανές κοπής και ραφής υφασμάτων , αναπτύσσει ένα δίκτυο χονδρικών πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και στρέφεται και στις εξαγωγές. Στην ίδια περιοχή θα ανεγείρει νέο συγκρότημα εγκαταστάσεων το 1987 ,με αποθήκες και επεκτάσεις των κτιρίων της. Το 1990 μπαίνει στην λιανική με την λειτουργία του πρώτου της πρατηρίου. Από το 1990 έως το 1999 ακολουθεί μια δυναμική διαδρομή επέκτασης στην λιανική με τη έναρξη των καταστημάτων στο Ελληνικό Αττικής (1992),στην Αγία Παρασκευή Αττικής(1994),Πετρούπολη Αττικής (1995),στο Αιγάλεω και στη Νέα Ιωνία Αττικής(1996),στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και στην Καλλιθέα Αττικής (1997),στη Χαλκίδα Ευβοίας και στην Πάτρα Αχαΐας(1998),στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Καλαμάκι Αττικής (1999).

Το 1999 είναι η χρονιά που αλλάζει χέρια το τιμόνι της εταιρίας. Ο Όμιλος Χατζηιωάννου εξαγοράζει το 80% της Εταιρίας. Η κατάσταση της εταιρίας και η συναλλαγή έχει ως εξής , σύμφωνα με τη ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104/II/1999

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ -SRIDER SA ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ της Επιτροπής Ανταγωνισμού:
(http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=261&nid=225&page=1)

Η“ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ το 1999

Η εταιρεία “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ από το σύνολο των πωλήσεων της , το 10% αφορά προϊόντα παραγωγής της, το 75% αφορά εισαγωγές από το εξωτερικό και το 15% προϊόντα που προέρχονται από την ελληνική αγορά. ¨Έλεγχε τις παρακάτω εταιρίες:

1) “SPRIDER ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΕ”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Ιούλιο του 1998 και άρχισε να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999, ανήκει δε κατά 80% στην “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ και κατά 20% στον Νικόλαο Αργυρό.

2) “SPRIDER ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΕ”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Ιούλιο του 1999 και δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, ανήκει δε κατά 80% στην “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ και κατά 20% στον Νικόλαο Αργυρό.

3) “SPRIDER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Δεκέμβριο του 1998 και άρχισε να λειτουργεί από τον Νοέμβριο 1999.

4) “ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Αύγουστο του 1995, και ανήκει κατά 30% στον Αθανάσιο Αργυρό, κατά 30% στην Ιωάννα Αργυρού και κατά 40% στον Νικόλαο Αργυρό.

5) “ΝΑΣΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Αύγουστο του 1996, και ανήκει κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό.

6) “ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”: Η εταιρεία συνεστήθη το Φεβρουάριο του 1997 και ανήκει κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό.

7) “ΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.”: H εταιρεία συνεστήθη τον Ιούνιο του 1996, και ανήκει κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό.

8) “ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε.”: H εταιρεία συνεστήθη τον Απρίλιο του 1998 και άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1998, ανήκει δε κατά 80% στην “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ και κατά 20% στον Νικόλαο Αργυρό.

9) “ΝΑΣΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Μάιο του 1997, και ανήκει κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό.

10) “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Οκτώβριο του 1999 από την “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ (99%) και έχει αγοράσει τα αποθέματα και τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού των ατομικών επιχειρήσεων (καταστήματα λιανικής πώλησης) των: Νικολάου Αργυρού (SPRIDER Ελληνικού), Ιωάννας Αργυρού (SPRIDER Πετρούπολης) και Αθανασίου Αργυρού (SPRIDER Αγίας Παρασκευής). <>

11) “MEGATHLON HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Σεπτέμβριο του 1998.Σχηματικά:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι προφανές από το παραπάνω ότι τα πρώτα καταστήματα συστήθηκαν με τη μορφή των εταιριών Ο.Ε όπου εταίροι ήταν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, κατόπιν πλειοψηφικός εταίρος ήταν η ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σε κάποιες με τη μορφή των ΕΠΕ. Το κάθε κατάστημα εμφανίζεται ως αυτόνομη λογιστική οντότητα.

Όλες οι προαναφερθείσες εταιρείες ασχολούνται με την λιανική πώληση ετοίμων καθημερινών ενδυμάτων, αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων εκτός από την “MEGATHLON HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, η οποία είναι εταιρεία αντιπροσώπευσης οίκων εξωτερικού αθλητικών ενδυμάτων, ενώ η εταιρεία “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ δραστηριοποιείται μόνο στη χονδρική πώληση.

Ο κύκλος εργασιών της “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ σε εθνικό επίπεδο, αφαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών της, για τα έτη 1996, 1997 και 1998 έχει ως ακολούθως: 1996: 316.011.289 δρχ. ή 1.048.210 ECU, 1997: 306.838.035 δρχ. ή 994.8551998 ECU, 1998: 378.472.195 δρχ. ή 1.141.703 ECU.

O συνολικός κύκλος εργασιών των ανωτέρω καταστημάτων λιανικής πώλησης, σε εθνικό επίπεδο, ανήλθε στο ποσό των 6.507.436.540 δρχ. δηλ. 19.630.395 Ecu, για το 1998. Σε αυτόν τον κύκλο δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις των εταιρειών που έχουν εταιρική μορφή Ε.Π.Ε. καθόσον έκαναν έναρξη δραστηριότητας το 1999.


* 1 ECU= 301,47 δρχ. (πριν την υποτίμηση)
Η διαδικασία της συναλλαγής περιγράφεται ως εξής:

Άμεσα η Χατζηιωάννου Συμμετοχών αγοράζει 280000 μετοχές των 5000 δρχ. και κατόπιν, εντός του 1999, θα πάρει άλλες 200000 μετοχές από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έναντι 1000000000δρχ (1δις).¨ετσι σε σύνολο 680000 μετοχών θα κατέχει το 80% , δηλαδή 480000 μετοχές.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία τα έξι (6) θα ορίζονται από την “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ και τα υπόλοιπα πέντε (5) θα ορίζονται από τους κ.κ. Αθ. Αργυρό και Ν. Αργυρό. Πρόεδρος του Δ.Σ. θα είναι ο Αθ. Αργυρός μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2001. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης είναι η χορήγηση της έγκρισης από την Επιτροπή ΑνταγωνισμούΗ “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ το 1999Η “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ φαίνεται το 1999 να ελέγχει τις:

1) ERGO TEXTILE με ποσοστό 60% (αντικείμενο δραστηριότητας: φασόν ετοίμου ενδύματος),

2) APPLE BOXER με ποσοστό 80% (αντικείμενο δραστηριότητας: ανδρικά εσώρουχα),

3) BLUE POINT με ποσοστό 70% (αντικείμενο δραστηριότητας: μαγιό). Σύμφωνα με δήλωση της γνωστοποιούσας εταιρείας (α.π. 2214/23-11-99) η εν λόγω εταιρεία δεν έχει ακόμα αποκτηθεί από την “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ δεδομένου ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη οριστική σύμβαση,

4) INTERTEX με ποσοστό 80% (Αντικείμενο δραστηριότητας: γυναικεία εσώρουχα)Ο κύκλος εργασιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο του ομίλουΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, για τα έτη 1996–1998 έχει ως ακολούθως:

Εθνικός: 1996: 8.960.000.000 δρχ. ή 29.720.344 ECU, 1997: 7.409.000.000 δρχ. ή 24.022.047 ECU, 1998: 7.886.000.000 δρχ. ή 23.788.982 ECU - Παγκόσμιος: 1996: 2.679.000.000 δρχ ή 8.886.250 ECU, 1997: 3.344.000.000 δρχ ή 10.842.182 ECU, 1998: 4.732.000.000 δρχ ή 14.274.596 ECU.Έτσι , ουσιαστικά καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των 2.4 δις δρχ , εξαγοράζει το 1999 την SPRINDER SA.Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΤην δεκαετία του 50 , οι η Άννα και ο Δωρόθεος Χατζηιωάννου αναζήτησαν -όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες- μια καλύτερη τύχη στη Γερμανία. Η ανεργία και η φτώχια τους ανάγκασαν να αφήσουν πίσω στην Κοζάνη τον νεογέννητο Σάκη Χατζηιωάν-νου. Εργάστηκαν σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και με την γέννηση και του δεύτε-ρου γιού τους , Σάββα, πήραν στην Φρανκφούρτη και τον πρωτότοκο. Στα 8 χρόνια ξενιτιάς οι συνθήκες ζωής ήταν ιδιαίτερα δύσκολες .Πολλές ώρες εργασίας , ανάγκαζαν πότε να αφήνουν τον Σάκη να φροντίζει τον μικρότερο αδελφό του και πότε να τα παίρνει η μητέρα τους μαζί της , κρύβοντάς τους από τον επιστάτη του εργοστασίου.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα , εγκαθίστανται στα Άνω Λιόσια , όπου αγοράζουν μια μονοκατοικία και ένα αμάξι. Ο πατέρας βρίσκει δουλειά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής καλτσών αλλά σύντομα απολύεται. Με την ανεργία να καλπάζει αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη του , αγοράζοντας με 30.000 δρχ μια μεταχειρισμένη μηχανή παραγωγής καλτσών. Την μηχανή την λειτουργεί μέσα στο σπίτι , τις νυχτερινές ώρες και το πρωί φόρτωνε τις κάλτσες στο αυτοκίνητο και τις πουλούσε στις λαϊκές αγορές του λεκανοπεδίου. Παρόλο την νεαρή ηλικία του , ο Σάκης έπρεπε να βοηθάει στην νυχτερινή παραγωγή και το πρωί να πηγαίνει σχολείο. Σύντομα , στην 2α γυμνασίου , παρατάει το σχολείο. Ο πατέρας του αγοράζει 2 ακόμα μηχανές , προσλαμβάνει και εργάτες να τις χειρίζονται και η οικοτεχνία επεκτείνεται. Τα δύο αδέλφια αναλάμβαναν την νυχτερινή βάρδια , καθώς οι εργάτες σχόλαγαν και οι μηχανές δεν έπρεπε να σταματούν. Τα Σαββατοκύριακα κατέβαιναν στο Μοναστηράκι , με τον Σάκη να πουλάει τις κάλτσες και τον μικρότερο Σάββα να φυλάσσει τσίλιες , καθώς δεν είχαν άδεια μικροπωλητή. Η ΔΟΥΛΕΙΑ πήγαινε καλά και το 1974 ο πατέρας τους αγόρασε μια αποθήκη στα Λιόσια όπου επέκτεινε την παραγωγή της κάλτσας, που ήδη ονομαζόταν Venus και πωλούνταν στις λαϊκές αγορές. Παράλληλα έστειλε τον μεγαλύτερο γιο στην Ιταλία για να μάθει την τέχνη. Εκεί έμεινε 8 μήνες και γύρισε εξειδικευμένος κλωστοϋφαντουργός. Το εργοστάσιο αυτό πρέπει να βρισκόταν εκεί που σήμερα λειτουργούν τα Spider Άνω Λιοσίων. Λέγεται ότι και για αυτό με το συγκεκριμένο κατάστημα έχουν ιδιαίτερο δέσιμο.To 1979 το κράτος παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στις ακριτικές περιοχές. Ο πατέρας παίρνει την απόφαση να μεταγκατασταθεί η βιοτεχνία στην Ξάνθη. Οι δύο γιοι , αν και αρχικά αντιδρούσαν σε αυτή την απόφαση , τελικά ακολούθησαν. Κάτι για το οποίοι ποτέ δεν μετάνιωσαν , αφού και οι δύο παντρεύτηκαν πολύ σύντομα με ντόπιες κοπέλες. Απέκτησαν 5 παιδιά ο Σάκης και 2 ο Σάββας.
Venus-Victoria και Diana στα σούπερ μάρκετΗ ΑΓΟΡΑ έχει γεμίσει με κάλτσες Venus μέχρι το 1985 όταν ο μικρότερος γιος απολύεται από φαντάρος και μαζί με τον αδελφό του διεκδικεί από τον πατέρα τη διοίκηση της επιχείρησης που είναι συνυφασμένη με όλη τους τη ζωή. Η εταιρεία τότε έκανε τζίρο 300 εκατ.δραχμές, αλλά είχε χρέη άλλα τόσα λόγω της αγοράς των μηχανημάτων που είχαν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο της Ξάνθης. Οι δύο νέοι

σχεδιάζουν την ανανέωση και ενίσχυση του brand name αλλά και της ποιότητας του προϊόντος. Παρά τις πρώτες αρχικές αντιρρήσεις, ο πατέρας τους τελικά δέχεται. Τα δύο αδέλφια προσθέτουν το όνομα της γιαγιάς στη φίρμα που μετατρέπεται πλέον στο πιο σικ

Venus-Victoria και προσπαθούν, βελτιώνοντας το σχέδιο και την ποιότητα του προϊόντος, να το βάλουν στις προθήκες των καταστημάτων. Το εγχείρημα αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Τα καλά καταστήματα της εποχής δεν δέχονται να προωθήσουν ένα προϊόν που μέχρι πρότινος πωλούνταν σε καλάθια στις λαϊκές αγορές. Ο πατέρας τους προσπαθεί να τους πείσει να επιστρέψουν στην πρότερη σίγουρη κατάσταση. Οι νεαροί αρνούνται και έπειτα από τρία βασανιστικά και δύσκολα για την επιχείρηση χρόνια κατορθώνουν να γίνουν εν μέρει αποδεκτοί. Παράλληλα το 1987 δημιουργούν ένα δεύτερο brand name με φθηνότερα καλσόν, την Diana. Στόχος ήταν να βάλουν

τα προϊόντα της -βιομηχανίας πλέον- στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που αρχίζουν πλέον να αποκτούν μεγάλη δύναμη στις λιανικές πωλήσεις έναντι των παραδοσιακών καταστημάτων.

Η ΘΕΣΗ της εταιρείας στην αγορά ενισχύεται συνεχώς και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τους ανήκει μεγάλο μερίδιο της πίτας στην αγορά των καλσόν. Το 1992 προχωρούν στην πρώτη από μία σειρά επιθετικών κινήσεων, εξαγοράζοντας τον βασικό τους ανταγωνιστή, την εταιρεία Belinda, η οποία ανήκε στον επίσης επαναπατρισθέντα από τη Γερμανία μετανάστη Δ. Σπυρίδη. Παράλληλα ξεκινούν τις εξαγωγές με τη δημιουργία μιας εταιρείας διανομής, φυσικά στη Γερμανία (η SKR συνεχίζει μέχρι σήμερα να διανέμει τα προϊόντα του ομίλου στη γερμανική αγορά). Έχοντας ισχυροποιηθεί σημαντικά, το 1994 ξεκινούν την παραγωγή ανδρικής κάλτσας και λίγο αργότερα μεταφέρουν μέρος της παραγωγής στη γειτονική Βουλγαρία.

Την δεκαετία του 90 , οι αφοί Χατζηιωάννου αποτελούν πλέον σημαντικά μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της Β.Ελλάδας. Το 1994 το δημόσιο αποφάσισε να εκδώσει άδεια για την λειτουργία καζίνο στην Ξάνθη. Η Προοδευτική των Αφων Κούτλα , η οποία είχε ήδη πάρει την άδεια Καζίνο στο Φλοισβο , μέσω της κοινοπραξίας καζίνο Αθήνας , όπου συμμετείχαν και η ΑΤΤΙΚΑΤ του Π.Πανούση-ενδιαφέρθηκε άμεσα. Η κοινοπραξίας Καζίνο Αθήνας , είναι αυτή που στο σκάνδαλο της υπόθεσης του καζίνου Φλοίσβου , είχε πάρει την άδεια λειτουργίας του. Στα δημοσιεύματα του τύπου , είχαν κατηγορηθεί η Βάσω Παπανδρέου και ο Υπ. Τουρισμού Δ.Λιβάνης καθώς και άλλα μέλη του Πασοκ για συναλλαγές με τον επιχειρηματία Π.Πανούση. Το σκάνδαλο αυτό όμως ερευνήθηκε από την Βουλή και κρίθηκε ως ανυπόστατο. Η άδεια όμως που δόθηκε στην κοινοπραξία ανακλήθηκε με κυβερνητική απόφαση λόγω του ανυπόστατου σκανδάλου. Μετά από χρόνια δικαστικές αγωγές , η κοινοπραξία το 2009 αποζημιώθηκε για την ανάκληση με ένα ποσό 17.055.831,35 ευρώ (http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/524376/Article.aspx).

Τελικά η κοινοπραξία και ο επιχειρηματίας Π.Πανουσης από κατηγορούμενος σε υποτιθέμενο σκάνδαλο συναλλαγής , δικαιώθηκε με μια σεβαστή αποζημίωση.

Έτσι η Προοδευτική , ενδιαφερόμενη και για την απόκτηση της άδειας καζίνου της Ξάνθης προσέγγισε τότε τοπικούς επιχειρηματίες προκειμένου να συνάψουν κοινοπραξία για την απόκτηση της. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Αφοί Χατζηιωάννου. Η πρόταση της Προοδευτικής να τους δώσει το 25% , κρίθηκε από όλους μη ενδιαφέρουσα. Η αδιαλλαξία της Προοδευτικής και ο τρόπος αντιμετώπισης τους , πείσμωσε τον Σάκη Χατζηιωάννου. «και, παρά την άγνοια για το αντικείμενο, αποφασίζει να διεκδικήσει μόνος του την άδεια κόντρα στους «ειδικούς». «Δεν θα ξεχάσω» λέει, «ότι με αντιμετώπιζαν αφ’ υψηλού». Όταν λοιπόν ο Ιωνικός ανεβαίνει στην Ξάνθη για να παίξει με την τοπική ομάδα, ο επιχειρηματίας συναντάται με τον φίλο του και πρόεδρο της αθηναϊκής ομάδας Νίκο Κανελλάκη και του προτείνει να αναλάβουν μαζί το ρίσκο. Ο Κανελλάκης δέχεται και με την προσθήκη του στενού του φίλου και τοπικού επιχειρηματία ;;;Κωθάνη;;, το σχήμα δημιουργείται και τελικά κερδίζουν την άδεια.»

Η περίοδος αυτή προμηνύει την δυναμικότητα της επιχειρηματικότητας των Χατζηιωάννου. Ήδη από την μονοδιάστατη μορφή του κλασικού επιχειρηματία που απορροφάται μόνο με ένα αντικείμενο, μια βιομηχανία ,έχουν μεταπηδήσει στην πολυδιάστατη μορφή του σύγχρονου μεγαλοεπιχειρηματία. Πλέον το κεφάλαιο δεν αποτιμάται μόνο σε χρηματικές μονάδες. Κεφάλαιο αποτελούν και οι γνωριμίες , οι διασυνδέσεις. Αυτό φαίνεται και στο γεγονός ότι σύντομα ,«όταν πτώχευσε η Lady Luck, εταιρεία που διαχειριζόταν το καζίνο Λουτρακίου, τον κάλεσε ο τότε αρμόδιος υπουρ - γός και του πρότεινε να πάρει την άδεια αντί του ποσού του 1 δισ.δραχμών. Ο Χατζηιωάννου συμβουλεύτηκε τον Κανελλάκη, ο οποίος πιστεύοντας ότι θα ανοίξει το καζίνο στο Φλοίσβο τον απέτρεψε...»

Το 1997 γίνεται μια καθοριστική κίνηση από τα δύο αδέλφια. Είναι η εποχή της χρηματιστηριακής άνθησης , όπου η ευκαιρία της άντλησης άφθονου και δωρεάν χρήματος έχει συγκεκριμένη διεύθυνση , οδός Σοφοκλέους!ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Ηλιοφίν, η οποία προσφέρθηκε σε δημόσιο διαγωνισμό από την Εθνική Τράπεζα που ήλεγχε ως τώρα το μετοχικό της κεφάλαιο, πέρασε στον έλεγχο των αδελφών Χατζηιωάννου που έχουν μια σειρά επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή και την εμπορία καλτσών. Πακέτα μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 67% του μετοχικού κεφαλαίου μεταβιβάστηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου. Πρόκειται για 821.248 κοινές μετοχές της επιχείρησης που πουλήθηκαν στην τιμή των 1.504 δραχμών ανά μετοχή και 56.680 προνομιούχες μετοχές με τιμή 1.705 δραχμές η καθεμία. Το τίμημα δηλαδή υπερέβη το 1,3 δισ. δραχμές. Η κατακύρωση της ΗΛΙΟΦΙΝ στους αδερφούς Χατζηιωάννου έγινε μετά από δεύτερο πλειοδοτικό διαγωνισμό, χωρίς όμως να υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση από τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας.(( http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=3681765&publDate=24/12/1996)

Στο πρώτο δημόσιο διαγωνισμό υπήρξε μόνο μια συμμετοχή , του επιχειρηματία κ. Π. Τόττη. Ο κ. Τόττης είναι κυρίως γνωστός από τον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων ως ιδιοκτήτης των εταιρειών παραγωγής σνακ Bingo ΑΕ και Αγροτική Βιομηχανία Μακεδονίας ΑΕ. Το 1995 είχε αποκτήσει τον έλεγχο της κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης Μακεδονικά Κλωστήρια. Την εταιρεία ήλεγχε και τότε, πριν από την εξαγορά της, ο σημερινός πωλητής της Ηλιοφίν, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=83479

Είναι η περίοδος όπου παράλληλα με την χρηματιστηριακή άνθηση , έχουμε μια μεγάλη ανακατάταξη στον τότε επιχειρηματικό κόσμο. Μεγαλοεπιχειρηματίες ξεφύτρωναν μέσα σε μια μέρα. Οι τράπεζες όχι μόνο δεν έλειπαν από αυτό το πάρτι , αλλά υπήρξαν διοργανωτές και συμμετέχοντες. Έτσι η Εθνική Τράπεζα που είχε αποκτήσει ένα πλήθος από εταιρίες «προβληματικές» προκειμένου να τις εξυγιάνει , και είχε ακολουθήσει για τις περισσότερες από αυτές την διαδικασία της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο , βρέθηκε με έναν αμύθητο θησαυρό στα χέρια της. Τον θησαυρό αυτό τον αξιοποίησαν ποικιλοτρόπως οι τότε δημόσιες τράπεζες. Αν και αποτελεί ολόκληρο ζήτημα αυτό , εδώ περιορίζομαι σε μια μικρή αναφορά , μόνο και μόνο για να αποτυπωθεί το κλίμα και οι συνθήκες αυτής της περιόδου. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ηλιοφίν , η οποία ίσως ήταν και η μοναδική η οποία ήταν και κερδοφόρος! Συνοψίζοντας , διέθετε 4 πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά:

1. Ήταν εισηγμένη στο ΧΑΑ

2. Ήταν σημαντικά κερδοφόρος τουλάχιστον τις 2 τελευταίες χρήσεις.

3. Είχα αντικείμενο σχετιζόμενο με τον «χώρο παραγωγής ενδυμάτων, αφού ήταν φινιστήρια , βαφεία.

4. Άνηκε στον ευρύτερο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας , όπου με το πρόσχημα των εξυγιάνσεων είχαν αντληθεί τεράστια ποσά κρατικών επιδοτήσεων κάτι που θα συνεχιζόταν και στα επόμενα χρόνια.

Η Ηλιοφίν λοιπόν, παρόλα τα παραπάνω , αποκτήθηκε σε δεύτερη δημοπράτηση –λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος!- από τους αδελφούς Χατζηιωάννου και αυτό αποτέλεσε μια κίνηση Ματ! Γίνεται συγχώνευση των Ηλιοφιν και Χατζηιωάννου Α.Β.Ε.Ε , απορροφώντας η πρώτη την δεύτερη. Σύντομα το 1999 , γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μετατάσσεται στην Κύρια αγορά (η Ηλιοφιν ήταν στην παράλληλη). Τα ποσά που αντλήθηκαν ήταν μεγάλα και η κεφαλαιοποιήση της εταιρίας εκτοξεύεται κυριολεκτικά! Η ανάγκη αυτή η κεφαλαιοποίηση να δικαιολογηθεί ήταν άμεση.

Το 1999 , τα δύο αδέλφια , μέσω της Χατζηιωάννου Holdings , εξαγοράζουν την Sprider (80%). Ενώ αρχικά η εξαγορά ήταν στα πλαίσια ενδυνάμωσης της Χατζηιωάνου Holdings και της αξιοποίησης της ρευστότητας που πρόσφατα είχε αντληθεί , κατόπιν αποδείχτικε ως η καλύτερη επενδυτική κίνηση του ομίλου και σήμερα αποτελεί αιχμή στα σχέδια του.

Παράλληλα , μέσω της αύξησης αυτής η εταιρία απέκτησε πλειοψηφικά μερίδια των

εταιριών Blue Point 70%, Apple Boxer 80% και Ergo Textile 60%. Οι εταιρίες Blue Point, Apple Boxer και Ergo Textile παράγουν μαγιό, ανδρικά εσώρουχα και casual

ένδυμα αντίστοιχα , ενώ η Sprider είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης ενδυμάτων και υποδημάτων στην χώρα μας με 15 μεγάλα καταστήματα στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

• Η Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ με βάση τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 20/03/2000 και 19/04/2000 απέσχισε τον εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο της και τον εισέφερε στην «Vertical ΑΕ». Ταυτόχρονα, η Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ μετατράπηκε σε εταιρία συμμετοχών με την επωνυμία «Χατζηιωάννου Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών, Παροχής Υπηρεσιών και Διαχείρισης Σημάτων» (Χατζηιωάννου Holdings Α.Ε.).

• Το 2000 η Χατζηιωάννου Holdings Α.Ε. στα πλαίσια της ανάπτυξης της στις διεθνείς αγορές με branded προϊόντα απέκτησε το 11% της εταιρίας Actif Group η οποία είναι εισηγμένη στην παράλληλη αγορά του Λονδίνου καθώς και το 49% της εταιρίας Unique Commerce η οποία επίσης έχει την έδρα της στην Αγγλία.

Στην διοίκηση της Sprider διατηρούν τα μέλη της οικογένειας Αργυρού. Επίσης στις διοικήσεις των κάθε εταιριών διατηρούνται οι προηγούμενες διοικήσεις.

Είναι η εποχή όπου το εύκολο κέρδος που προκύπτει από τις συμμετοχές, αγοροπωλησίες εταιριών, χρηματιστηριακές συναλλαγές , στρατηγικές συμφωνίες , διασυνδέσεις κτλ , υπερέχει κατά πολύ από το κοπιαστικό κέρδος της ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας μιας επιχείρησης. Συμφωνα με αυτό το κλίμα , το ενδιαφέρον των αδελφών Χατζηιαωάννου δεν επικεντρώνεται στις παραγωγικές και εμπορικές μονάδες τους , αλλά και σε άλλες κινήσεις. Εμπλέκονται στο ποδόσφαιρο , αναλαμβάνοντας την ΠΑΕ Πανιωνιος.(στα πρότυπα όλων των «μεγαλοεπιχειρηματιών», βλ ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Πηλαδάκης , ΠΑΕ Ιωνικός Ν.Καννελάκης ), κοιτούν προς τις ξένες αγορές , πωλούν την ΑPPLE BOXER ABEE στην γνωστή SEX FORM AE , πωλούν την Ηλιοφιν και Ergo Textile στους αφους Γιαννακίδη (μέχρι τότε συνεργάτες τους), έχουν εκμεταλλευτεί επιδοτήσεις κρατικές (Ηλιοφίν) και μεταβιβάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές με τις πράξεις πωλήσεων ,κτλ. Η τύχη και των δύο είναι σε όλους γνωστή.

Το 2004 ο Σάκης Χατζηιωάννου αναλαμβάνει την διοίκηση της Sprider.Ήδη προσπαθεί να εισάγει στο ΧΑΑ την εταιρία από το 2001 , αξιοποιώντας τα οφέλη στα πρότυπα της εισαγωγής του Ομίλου.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=27117

Τελικά εισάγεται στην Κύρια αγορά με ανάδοχο εταιρία την Alpha Finance. Στο ντεμπούτο της στο ταμπλό έχει απώλειες 15% μέσα σε 3 μέρες. Πέφτει στην τιμή των 2,6 προσφέροντας απογοήτευση και αγανάκτηση σε αρκετούς και ξαναθέτοντας ζητήματα υποχρεώσεων των ανάδοχων Εταιριών. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός της άντλησης μεγάλου ποσού με την εισαγωγή της.

Πριν την εισαγωγή, το μετοχικό κεφάλαιο της ήταν 12.506.280 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ (29/1/2002).Το 2002 αποφασίζεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 10.629.930 νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεμάτων της εταιρίας. Η Χατζηιωάννου Holding έχει συνάψει δάνεια με την Alpha Bank και έχει ως ενέχυρο τις μετοχές. Η τράπεζα παραιτείται των δικαιωμάτων ψήφου αυτών των μετοχών , υπέρ της Χατζηιωάννου Holdings . Η θυγατρική της Alpha Finance όπως είναι εύλογο , είναι η ανάδοχος της εισαγωγής της Sprider στην Κ.Α του ΧΑΑ.

Για την εισαγωγή της στο ΧΑΑ εκδίδονται 3.126.450 νέες μετοχές προς διάθεση σε δημόσια εγγραφή , δεσμεύονται οι μέτοχοι να διαθέσουν 3.755.000 υφιστάμενες μετοχές (3.004.000 η Χ. Και 751.000 ο Α.Αργυρός) και για να γίνουν σταθεροποιητικές πράξεις διέθεσαν επιπλέον 1.160.000 υφιστάμενες μετοχές τις οποίες επαναμεταβίβασε στους μετόχους στις 27/2/2004. Το πως εκτελούνται οι σταθεροποιητικές πράξεις , σε τι τιμές, τι προκύπτει τελικά ως αποτέλεσμα είναι κάτι άγνωστο. Το βέβαιο είναι ότι η μετοχή με την πρεμιέρα της πήρε την κατιούσα , και αν δεν πωλούσαν τα ποσοστά τους οι βασικοί μέτοχοι , και δεν θεωρήσουμε το επενδυτικό κοινό να αξιολογεί την εταιρία έτσι ώστε να συμμετέχει στην δημόσια εγγραφή με σκοπό σε λίγες μέρες να την πωλήσει με σημαντικές απώλειες , τότε οι σταθεροποιητικές πράξεις προκαλούν ερωτηματικά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για την εισαγωγή ήταν 15.757.596 ευρώ με 26.262.660 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρω. Η λογιστική αξία της μετοχής αποτιμάται στο 1,3 ευρώ. Η διάθεση των μετοχών έγινε στην τιμή των 3,2 ευρώ ανά μετοχή! Για τις νέες μετοχές η διαφορά αξίας υπέρ το άρτιο πήγε σε αντίστοιχο λογαριασμό αποθεματικών της εταιρίας.

Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η μετοχική σύνθεση πριν και αμέσως μετά την εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑΑ (με τις μετοχές για σταθ/ες πράξεις):Έχει ενδιαφέρον , μέσω της πορείας της Sprider να κατανοήσουμε και το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών για την εισαγωγή των εταιριών τους στο ΧΑΑ. Πως αγοράζοντας το 1999 το 80% της Sprider με καταβολή 2,4 δις δρχ ή 7.043.286 ευρώ , μετά από 5 χρόνια , το 2004 , να έχει αποτιμηθεί στο ΧΑΑ για 84.040.512 ευρώ και η Χατζηιωάννου Holdings πουλώντας ένα 20% των μετοχών της –ανίκανο να αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Sprider – να εισπράττει 9.612.800 ευρώ , να διατηρεί την κυριότητα της ,η οποία πλέον έχει και άμεση επιπλέον ρευστότητα 10.004.640 ευρώ!

Εδώ να σημειωθεί ότι μιλάμε για την περίοδο που ήδη το ΧΑΑ έχει διαγράψει μια 5ετή πορεία πτώσης , από το ξέφρενο πάρτι του 1999 και ότι στους πρόχειρους παραπάνω υπολογισμούς δεν έχουν υπολογιστεί τα έξοδα της εισαγωγής καθώς και τα αποτελέσματα των «σταθεροποιητικών πράξεων» (;).

Είναι προφανές ότι το ΧΑΑ είναι η «κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά» και κάθε μεγαλοεπιχειρηματίας που σέβεται τον εαυτό του στοχεύει προς τα εκεί.

Οι αδελφοί Χατζηιωάννου γνωρίζοντας καλά την αγορά δεν θα απείχαν από τέτοιες ευκαιρίες. Τα παραπάνω οφέλη , περιγράφουν μόνο την πράξη εισαγωγής. Είναι σαφές ότι τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα και με τίποτα δεν περιορίζονται μόνο στην εισαγωγή.Η SPRIDER STORES ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Α.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ


Η επόμενη περίοδος χαρακτηρίζεται από την ύφεση στην αγορά , άλλες κινήσεις των αδελφών δεν είχαν και τόσο καλή κατάληξη , κυρίως στο εξωτερικό, άλλες όμως είχαν.

Ουσιαστικά έχουμε μια ανασύνταξη δυνάμεων και στόχων. Πουλούν , έμμεσα , την συμμετοχή τους στο Καζίνο της Ξάνθης. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στην sprider, που πλέον υπό την ηγεσία του Σάκη Χατζηιωάννου , γίνεται η ναυαρχίδα του Ομίλου.

Διαχωρίζουν την κοινή πορεία με την οικογένεια Αργυρού , μεταβιβάζουν θυγατρικές και βρίσκονται οι μόνοι ιδιοκτήτες της Sprider.

Η σύνθεση του ομίλου πλέον της Spider εμφανίζεται αρχικά ως εξής:

Το 2005 ως εξής:

Το 2006:

Κατόπιν:

Και τελικά το 2010:Η τελευταία Sprider Hellas Doo Beograd(Σκόπια) είχε πωληθεί το 2009 , αλλά ο αγοραστής αδυνατώντας να την αποπληρώσει την επέστρεψε πίσω. Βεβαίως ήταν ζημιογόνος. Στα παραπάνω αποτυπώνονται οι προσπάθειες επέκτασης της εταιρίας στα Βαλκάνια και η μερική αποτυχία λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Επίσης έχουν μεσολαβήσει πωλήσεις ακινήτων (π.χ EXPO ATHENS) , και δεν υπάρχουν πλέον η Κατασκευαστική και η Megathlon. Ουσιαστικά έχουμε μια συρρίκνωση της εταιρίας και επικέντρωση μόνο στην εμπορία ενδυμάτων , αποβάλλοντας πλήρως την παραγωγή.Η Μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει την ακόλουθη εξέλιξη:

Και η πορεία της μετοχής:

Από την μετοχική σύνθεση είναι προφανείς η αποχώρηση της οικογένειας Αργυρού , η ρευστοποίηση από τον όμιλο Χατζηιωάννου (καταγράφοντας τα κέρδη) και η προσωπική συμμετοχή των αδελφών Χατζηιωάννου. Το πως έγιναν οι πράξεις αυτές , τις τιμές κτήσεις κτλ δεν μπορούν να αποτυπωθούν εδώ και δεν μπορούν να είναι γνωστές. Η Fortis και η ABN είναι στην ουσία οι ίδιες , αφού συγχωνεύτηκαν οι μητρικές τους τράπεζες.

(http://www.abnamro.com/en/about-abn-amro/history/index.html)

Η πορεία της μετοχής σχηματοποιημένη φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα , χωρίς βέβαια να μπορεί να αποτυπωθεί καλά. Για την απεικόνιση του κλίματος στο ΧΑΑ , υπάρχει και το διάγραμμα του ΓΔ την ίδια περίοδο. Η οπτική σύγκριση δεν μπορεί να αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Για παράδειγμα , ενώ την ίδια περίοδο το 2007,,εχουμε άνοδο και της μετοχής και του ΓΔ , ωστόσο στην πρώτη η άνοδο άγγιξε το 600% (εξαπλασιασμό σχεδόν της τιμής) , ο δεύτερος είχε περίπου 120% άνοδο. Ομοίως , ενώ από τα υψηλά των 15ευρω (2008) σήμερα βρίσκεται στα 0,60 η μετοχή ο ΓΔ από 5000 και κάτι (2008) σήμερα είναι 1500.

Να σημειώσουμε ότι υπήρξε split της μετοχής (από 0,6 σε 0,3 ονομαστική αξία) και κατόπιν τον Μάρτιο του 2011 υπήρξε reverse split από 0,3 σε 0,9. Αντιστοίχως αυξήθηκε και κατόπιν μειώθηκε και το πλήθος των διαπραγματεύσιμων μετοχών.

Οι ερμηνείες των παραπάνω εναπόκεινται στις γνώσεις και την κρίση του καθενός.

Να προσθέσω ακόμα ότι μετά την πράξη αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής , εμφανίζεται η Delta Prime Holdings να προβαίνει σε σταδιακές αγορές της μετοχής. Η Delta Prime Holdings σχετίζεται άμεσα με τον Δωρόθεο Χατζηιωάννου.

(http://www.capital.gr/news.asp?Details=1157877

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1154435)


Οι στρατηγικές κινήσεις αγορών , πωλήσεων , μεταβιβάσεων, συγχωνεύσεων κτλ των αδελφών Χατζηιωάννου είναι κάτι δύσκολο να τις παρακολουθήσεις και να τις ερμηνεύσεις. Για παράδειγμα ενώ έχουμε την πλήρη αποχώρηση της οικογένειας Αργυρού από την sprider stores , παράλληλα βλέπουμε και την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Blue Pont με ιδιοκτήτες την οικογένεια Αργυρού. Η ενώ εμφανίζονται να συγχωνεύουν την Vivere Α.Ε του Κ. Πηλαδάκη με το καζίνο Ξάνθης και να αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο στην Vivere Α.Ε , τελικά ήταν μια κίνηση έμμεσης πώλησης του Καζίνου Ξάνθης στον Κ.Πηλαδάκη , ο οποίος απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Vivere Α.Ε. ( Ο Κ.Πηλαδάκης ανήκει στον ευρύτερο κύκλο των ΠΑΕ – επιχειρηματιών).

Το βέβαιο είναι ότι η Sprider αποτελεί αιχμή στους σχεδιασμούς του ομίλου. Άλλωστε έχει διαγράψει στο εμπορικό της τμήμα μια εκπληκτική πορεία ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Από 45 καταστήματα το 2006 , επεκτάθηκε στα 66 το 2007 , για να καταλήξει σε πάνω από 100 σήμερα. Η εταιρία Sprider σήμερα , η οποία είναι και κτηματική, φαίνεται πως έχει βλέψεις και στην αγορά ενέργειας.Η οικογένεια Χατζηιωάννου , μεγεθυμένη και με τα δύο νέα μέλη της Δωρόθεο και Ευάγγελος Χατζηιωάννου (του Αθανασίου) , συνεχίζει να έχει δυναμική παρουσία στην ευρύτερη αγορά ενδύματος. Τόσο με τα Sprider Stores ,όσο και με την Vertical , που έχει τα Venus Victoria , Fun-Fun , B-Act καθώς και με την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος VIRGIN , τις Diana, Girl , Sportissimo , Sting (χονδρικό εμπόριο σε super market)


Υ.Γ Για τυχόν διορθώσεις , προσθήκες αφήστε σχόλιο ή στο email
georgeme@hotmail.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου